תקנון

תקנון האתר

בתקנון האתר יהיו למונחים הבאים ההגדרות הבאות:
״האתר״ – ״https://www.good-stuff.co.il/״;
״מפעילת האתר״ – ״גוד סטאפ פאשיין בע״מ״, ח.פ. 034660720;
״גולש״ – כל אדם המשתמש, בין אם לביצוע קנייה ובין אם לאו, בין אם נמנה מבין לקוחות האתר הרשומים בו ובין אם לאו;
״לקוח״ – כל גולש באתר אשר ביצע קניה במסגרת שירותי האתר, בין אם קיבל את המוצר שרכש ובן אם טרם;
קריאת תקנון זה מהווה תנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים. כל שימוש באתר ובכל מידע המופיע בו כפוף לתנאים המפורטים מטה, ומעיד בהווייתו על הסכמת המשתמש לתנאים אלה.
הרכישה באתר זה כפופה לחוקי מדינת ישראל ויחול עליה החוק הישראלי, לבית המשפט המוסמך באשקלון תהיה הסמכות המקומית הייחודית בכל הקשור באתר ו/או בכל הקשור לביצוע מכירה באתר.
תנאי השימוש המופיעים בתקנון זה, מנוסחים בלשון זכר מטעמי בלבד אולם הם, וכן תוכן האתר, מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.
כותרות הסעיפים בתקנון הנ״ל, הינן מטעמי נוחות בלבד ואין בהן כדי להשפיע על פרשנות התקנון.
התקנון:

שימוש באתר

על פי החוק בישראל, רשאי לרכוש אביזרי עישון ומוצרי טבק באמצעות אתר זה רק מי שמלאו לו 18 שנים ומעלה. הגבלה זו מוטלת עקב הימצאותם של טבק ותחליפיו במלאי המוצרים של החנות.
כבעלת האתר, רשאית גוד סטאף-GoodStuff למנוע את הגישה לאתר למי שמנסה לפגוע באתר. תחת הגדרה זו ייכלל גם מי שניסה לפגוע בלקוחות האתר, כולל שימוש באלימות מילולית ושפה פוגענית בכל חלקיו של האתר.
האתר מיועד לשימוש אישי וקמעונאי בלבד.
קבלת מוצר באמצעות רכישה באתר, מותנית באישור חברת האשראי לעסקה.
האתר מיועד למכירות בישראל בלבד ואינו מוכר לחו״ל.
מוצרים המוצעים למכירה באתר
באתר זה נמכרים מוצרים המחולקים למספר קטגוריות לנוחיות הגולש.
כל המוצרים המוצעים באתר זה, הנם מוצרים חדשים לחלוטין ובאריזותיהם המקוריות.
התמונות באתר הן להמחשה בלבד, אולם הפירוט בדף המוצר תואם לחלוטין את תיאורו.
מפעילת האתר אינה אחראית בין אם במישרין ובין אם בעקיפין לאיכות המוצרים, טיבם, אופן ומועד אספקתם ואחריות היצרן עליהם.
יחד עם זאת, במקרה של בעיה מתחום זה, תעשה מפעילת האתר כל מאמץ סביר לספק בין הלקוח לבין ספק ו/או יצרן את המוצרים שרכש.
מפעילת האתר אינה אחראית לשימוש שיעשה לקוח שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או מפעילת האתר, לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר בבגד, ו/או שימוש שגוי בכל מוצר אחר, ו/או בלאי,שבר וכד׳.

קניה באתר

הזנת פרטים אישיים כוזבים, הנה עבירה על החוק. כנגד גולשים אשר יזינו פרטים כוזבים, יינקטו צעדים משפטיים פליליים ו/או יוגשו תביעות נזיקין מצד בעלת האתר.
לה שמורה הזכות לבטל עסקה עקב הזנת פרטים אישיים כוזבים ו/או שגויים ו/או חלקיים.
על אף העובדה כי אין חובה בדבר מסירת פרטים אישיים, מפעילת האתר שומרת על זכותה שלא לטפל בהזמנה של לקוח שלא ימסור את פרטיו האישיים כנדרש.
רכישת מוצרים באתר תבוצע באמצעות חשבון כרטיס אשראי מאחת מחברות האשראי המאושרות ע״י מפעילת האתר.
כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע״מ כחוק.
לאחר בחירת המוצר, יזין הגולש פרטים הנוגעים לביצוע הקניה.
במידה ומסיבות טכניות שאינן בשליטת מפעילת האתר ו/או מי מטעמה (העלולות לעיתים לגרום לאי-השלמת הקנייה) תיגרם איזה שהיא תקלה – במקרה זה, יחויב הלקוח רק בעבור המוצרים אותם רכש ואשר ביחס אליהם הושלם תהליך ההזמנה.
מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית שנעשית על-ידי הגולשים באתר ו/או על-ידי כל גורם אחרי שאינו משליטתה המלאה של מפעילת האתר ו/או מי מטעמה.
על כל רכישה תסופק חשבונית מס/קבלה כחוק.

אספקת מוצרים

אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד ההצעה של המוצר באתר, ועל-פי מועדי האספקה המצוינים בעמוד העסקה באתר, המחושבים אך ורק לפי ימי עסקים.
תהליך השילוח יחל רק לאחר ובכפוף לקבלת אישור העסקה מחברת האשראי ו/או הסליקה.
דמי השילוח הכרוכים בהזמנת מוצרים מהאתר עשויים להשתנות בהתאם לסוג, גודל, נפח או משקל המוצר, וכן לפי מיקומו הגאוגרפי של הרוכש (על פי המידע שצויין בכתובת למשלוח).
מסירת מוצר תעשה רק בהצגת מסמכים מזהים כפי שתדרוש מפעילת האתר, או כפי שידרש על ספק שירותי השליחות והדיוור.
יתכנו עיכובים בביצוע מסירת המוצרים לידי הלקוח וזאת מסיבות הנובעות מחברת השליחויות ו/או מסיבות שאינן תלויות בהנהלת האתר. הנהלת האתר לא תשא באחריות באיחור באספקת המוצרים מסיבות אלו.
חתימת המקבל על שובר הקבלה ו/או על כל מסמך אחר תהווה תנאי למסירת המוצר ללקוח.
ללקוחות האתר ניתנת גם האפשרות איסוף עצמאי של המוצרים הנרכשים באתר באחד מסניפי מפעילת האתר.
מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות בכל הנוגע לנזקים שיתרחשו למוצר מרגע איסוף המוצר על-ידי הלקוח באחד מסניפיה, או לאחר קבלת המוצר על-ידי ספק שירותי השליחות והדיוור. זאת, ובתנאי שאין מדובר במוצר פגום.

ביטול עסקה

יובהר כי במקרה של ביטול עסקה, רשאית מפעילת האתר, בהתאם לנסיבות, לחייב את הלקוח על ביטול העסקה בסך של 100 שקלים חדשים או בחיוב 5% מסך העסקה האמורה, לפי הזול מבניהם.
בפני הלקוח תעמוד האפשרות להחליט לסרב למוצר חלופי, ובמקרה זה יקבל חזרה הלקוח את מלוא כספו.
במקרה של מוצר פגום יש לפנות במישרין ובהקדם האפשרי למפעילת האתר לקבלת טיפול.
כל האמור בסעיף זה מהווה גילוי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א-1981 (להלן: ״חוק הגנת הצרכן״), ואין הוא בא להוסיף זכויות שאינן מנויות בחוק הגנת הצרכן.
במקרים של ביטול עסקה שאינה פגם או אי התאמה, הנך רשאי לבטל רכישה או השכרה של מוצר מיום ביצוע ההזמנה ועד 14 ימים ממועד קבלת המוצר בפועל ו/או מעת קבלת שובר הקבלה ו/או המסמך המאמת כי התקבל המוצר ע״י ספק השירות כמצוין בסעיף 4 לעיל.
במקרה ובתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר בפועל, ובמידה והמוצר שלם ותקין, לא נעשה בו שימוש והוא באריזתו המקורית, יוכל הלקוח להחזיר את המוצר למפעילת האתר, בצירוף החשבונית המקורית והודעה בכתב על החזרת המוצר, זאת תוך עמידה בתנאים המנויים לעיל ובהסכמת מפעילת האתר.
החזרת מוצר למפעילת האתר במקרה זה, תהא תחת אחריות הלקוח, ותבוצע באמצעותו, לרבות החזרה בצורת שילוח, או על ידי החזרה עצמאית שלו אל אחד מסניפי מפעילת האתר.
הודעה בדבר ביטול עסקה יש למסור לכתובת: ככר צפניה 10, אשקלון (עבור גוד סטאף), או לכתובת דוא״ל:goodstuff.il08@gmail.com.
במקרה בו התקבל מוצר פגום בעת קבלתו, לא יחויב הלקוח בדמי משלוח, אריזה, החזרה או טיפול. במקרה זה תעשה מפעילת האתר כל מאמץ להעמדת מוצר חלופי תקין לשימוש הלקוח במקום המוצר הפגום.
מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלה מעת לעת, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, ביחס לאתר כולו או לחלקו, וזאת תוך שמירה על יחס הוגן כלפי ציבור לקוחותיה.

ביטול עסקה מצד מפעילת האתר

במידה והלקוח מסר פרטים כוזבים או שגויים בעת הזמנת העסקה או יצירת החשבון, כאמור לעיל בסעיף 3 לעיל, מפעילת האתר לא תישא באחריות לקבלת הודעת הביטול על-ידי הלקוח.
במקרה כזה בו מפעילת האתר לא מימשה את זכותה לביטול העסקה, לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה, מכל מין וסוג, לרבות בגין ציפייה לקבלת המוצר, אבדן רווח, רכישת המוצר את צד ג׳ במחיר גבוה יותר וכו׳.
במקרה ולאחר ביצוע רכישת מוצר באתר ע״י לקוח, יתברר למפעילת האתר כי המוצר אזל ו/או לא ניתן להשיגו, רשאית מפעילת האתר לבטל את העסקה ולהשיב ללקוח את מלוא כספו. ולחילופין, רשאית מפעילת האתר להציע מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן.
ללקוח עומדת הזכות המלאה לבחור שלא לקחת מוצר חלופי, לבטל את העסקה ולקבל חזרה את מלוא כספו.
במקרה של ביטול עסקה מצד מפעילת האתר, תימסר לרוכש הודעה לדוא״ל ו/או לכתובת מסירת המוצר. זאת, כפי שנמסרו על-ידי הרוכש בעת הזמנת המוצר באת.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהוא אשר נוגעות לאתר, בין שהן רשומות ובין שאינן רשומות, לרבות סימני מסחר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, שם המתחם, פטנטים, מדגמים ועיצוב האתר, הינם בבעלותה הבלעדית של מפעילת האתר ו/או מי מטעמה.
מפעילת האתר מחוייבת להגן על בעלי זכויות קניין רוחני ועושה זאת על ידי שמירה על הוראות החוק הנוגעות לעניין זה. הודעות הקשורות להפרת זכויות קניין רוחני המתקיימת במסגרת האתר יש להפנות אל goodstuff.il08@gmail.com (כתובת המייל של המפעילה).
מפעילת האתר תתייחס לכל פניה כאמור, ותבצע את הפעולות הדרושות בהתאם להוראות החוק הרלוונטי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי הסרת תוכן מהאתר תבוצע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר.

ט.ל.ח